top of page

MARK RASO

 

Mark Raso, bir hikayeden yola çıkan üç farklı spor icat etmek üzerine bir performans.

İşin temelinde, birine yapılan centilmenliğe aykırı ve adaletsiz bir davranışı, dışardan ve kuralları olan bir oyun içinde görürsek nasıl hissedeceğimizi araştırma fikri var.

1970'lerin İstanbul'undan bir hikaye anlatılıyor. Bu hikayenin kaybedeni, kaybetmeyi, kuralları olan bir oyun içinde tekrar tekrar kullanıp, bunu kendi başına bir itiraza dönüştürmek istiyor. Spor bir isyana, hikayeden yola çıkan kaybedenin bir aracına dönüşebilir mi?

Spor, kazanmak, kaybetmek ve rekabet için ilham verirken, bunun ötesinde, mücadelenin özünde hangi motivasyonlar yatıyor, bunları başka koşullara taşımak nasıl olur, anlamak istiyoruz. Her kaybeden, her baskı gören, tarihini, başka türlü bir anlam üretmek için spor yoluyla yeniden yeniden kurgularsa ne olur?

Tasarlayan ve Yöneten: Onur Karaoğlu
Sporcular: Cemre Ebuzziya, Berk Kristal
Hakem: Alper Turan, Hakan Kalgıdım, Bartu Kristal
Tasarım: Utku Kara, Ozan Tekin, Onur Karaoğlu
Fotoğraf: Deniz Buga

Bu performans SPOT Üretim Fonunun Produce Festivali için üretilmiştir. 

Prömiyer - Nisan 2016, bomontiada ALT, İstanbul

Nisan-Mayıs 2016, bomontiada ALT, İstanbul

 

MARK RASO

Mark Raso is a performance piece that aims to invent three different sports based on a story.

The piece investigates how one feels watching from afar a structured game with strict rules based on unfair and unjust treatment of another human being.

The story takes place in 1970s Istanbul. The loser of the story, by using the stages of oppression in the structure of the game, wants to create a form of opposition. What would happen if the sports were created in order to start a rebellion?

While the idea of sports inspires us for victory, defeat and competition, this piece investigates what other motivations lie behind the struggle and how they can be transferred to other situations. What if the oppressed constantly tries to reimagine and reinvent their history through new sports?

Conceived and Directed by Onur Karaoğlu
Players: Cemre Ebuzziya, Berk Kristal
Referees: Alper Turan, Hakan Kalgıdım, Bartu Kristal
Design: Utku Kara, Ozan Tekin, Onur Karaoğlu
Photography: Deniz Buga

This performance is created for SPOT Production Fund's Produce Festival. 

Premiered in April 2016 at bomontiada ALT, İstanbul

April-May 2016, bomontiada ALT, İstanbul

15426_1500320063546866_66947375856057066
15-spot-sanat-aa.jpg
markraso_1.jpg
mark_raso.jpg
markraso_3.jpg
markraso_4.jpg
bottom of page